Època 4_48

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 2001

NÚMERO 48

 

Presentació

Valoració del treball amb suport

Treball amb suport.
Joana Fuster Calafell

AESE felicita els 10 anys de Treball amb Suport al Consell de Mallorca.
Glòria Canals i Sans

Cost i efectivitat en les accions d'inserció laboral de persones amb discapacitat.
Samuel Fernández Fernández

Fuix d'interrelacions de les situacions crítiques en programes de Treball amb Suport.
Francesc Serra Buades

Canvis i reptes de futir en la inserció laboral de les persones discapacitades amb necessitat de suport a Mallorca.
Bernat Calafat Vich

La recerca d'ocupació en programes de Treball amb Suport.
Antònia Amengual Picornell
Ramon Rosselló Galmés

La Conselleria de Treball i Formació i la inserció de les persones amb discapacitat.
Joan Miquel Fiol Torres

Quinze anys de Treball amb Suport a Europa.
Ferran Bellver Silván

Experiències de Treball amb Suport

Palma Segle XXI i la millora contínua.
Bernat Calafat
Fina Pons
Margalida Cladera

Actuacions de l'Ajuntament de Calvià en el marc formatiu i laboral referides al col·lectiu de persones amb discapacitat.
Antònia Malagrava

El Treball amb suport en el procés de millora i promoció dels treballadors del Centre Especial de Treball.
Servei d'Inserció Laboral AMADIP

Els nous reptes de la inserció laboral.
COORDINADORA- Federació Balear de Persones amb Discapacitat

UNAC: Experiències en l'execució de programes d'inserció laboral per a persones amb discapacitat.
Antònia Fontanet Cifre

Programes de treball amb suport del centre de formació ocupacional Migjorn (INTRESS).
Bartomeu Rigo Roca

De les necessitats i particularitats de les persones amb discapacitat auditiva a les respostes i accions d'ASPAS.
Miquela Escalas Tur

Testimonis

La meva vida laboral: un gran problema per a algú amb problemes.
María Díaz Expósito

Treball amb Suport i COORDINADORA.
Alberto Cabello Ruiz

A punt d'arrencar.
Mónica rodríguez
Javier sánchez Vicent
José Antonio Jiménez Ribas
Lluc Miquel Català
Daniel Monfort Fornés
Elena Sáez Moreno

Opinió.
José Juan Niell Durbay

Miscel·lània

Suport municipal. Experiència des de la pràctica.
Joana Ferragut Fiol

Violència masclista: càstig o rehabilitació?
Montserrat Montagut i Canela