Col·lecció IMAS

Col·lecció «IMAS»

NÚMERO 63 / JULIOL 2021

El model de l’atenció integral centrada en la persona en dependència i altres experiències innovadores

NÚMERO 62 / NOVEMBRE 2020

L’atenció en drogodependències, la municipalitat i el tercer sector, i altres àmbits dels serveis socials