Col·lecció IMAS

Col·lecció «IMAS»

NÚMERO 64 / NOVEMBRE 2021

El model de capital social, les noves masculinitats, la realitat de la dona a presó i altres temes d'interès social

NÚMERO 63 / JULIOL 2021

El model de l’atenció integral centrada en la persona en dependència i altres experiències innovadores

NÚMERO 62 / NOVEMBRE 2020

L’atenció en drogodependències, la municipalitat i el tercer sector, i altres àmbits dels serveis socials