Època 4_39

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Juny 1997

NÚMERO 39

 

Presentació

Inserció Sociolaboral - Salari Social

El salari social a Balears: de les evidències als reptes no resolts.
Pere Mascaró
Josep Quevedro

El suport transitori comunitari a Menorca.
Elisa Marí Pons

Reflexions sobre les necessitats i perspectives de la inserció de les Illes Balears.
Equip de la Fundació Deixalles

Programa d'integració realitzat al Servei d'Acolliment i Promoció Sociolaboral.
Pilar Muñoz Segura

Presentació del programa d'inserció laboral de la comarca d'Inca.
Margalida Ferriol
Marisán Català Armenteros
Maria Comas
Elena Herrera Gorosito

Metodologia

10 anys de model sistèmic a Balears: una aproximació històrica i personal.
Carles Panadès Nigorra

La sistèmica per sistema.
Bartomeu J. Barceló
Carles Panadès

Epistemologia sistèmica i vellesa. Apunts per a la intervenció psicosocial en la vellesa.
Bartomeu J. Barceló
Josefina Santiago

Menors

Menors: víctimes o culpables?
Carles Panadès Nigorra

Quan el menor institucionalitzat prepara l'emancipació.
Miquel Caldentey Bisbal

Toxicomanies

Dinàmica social de l'alcohol i l'alcoholisme.
Maria Isabel Gelabert Vich

Característiques de la xarxa d'atenció a les drogodependència de Mallorca. Algunes reflexions.
Fernanda Caro

Voluntariat

Noves perspectives de la entitats de voluntariat.
Jorge C. Torres

Documents Tècnics

Explicació de les principals modificacions de les bases reguladores del programa STC/Renda Mínima d'Inserció.
Consell de Mallorca. Comissió de Benestar Social

Llistat de programes.