Època 4_38

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 1996

NÚMERO 38

 

Presentació

Política Social

L'acció social a la Ciutat de Palma: Reflexions per un debat.
Guillem Riera Colom

Competència en matèria de benestar social.
Lluís Ballester Brage

Marginació

L'hospital de Nit de Palma: Realitat i perspectives a partir de la Memòria de 1995.
Miquel Àngel Maria i Ballester

Gent Gran

Les petites unitats de convivència.

Una casa com a casa.
Robin Currie

Les petites unitats de convivència: les alternatives del Grup Salmó.
Bartomeu J. Barceló Ginard

L'alternativa de l'allotjament.
Tòfol Sastre Ramis

L'abandonament i maltractament a les persones velles que viuen en medi obert.
Julià Baltasar, Nofre Bisbal, Margalida Roig, Joan Antoni Salas

Intervenció psicosocial a la Mancomunitat del Pla de Mallorca a l'àmbit de la vellesa.
Bartomeu Barceló i Joan Antoni Salas

Inmigració

El servei d'Integració d'Immigrants.
José Luis Frau Monterrubio

Inserció Sociolaboral

Federació Coordinadora de Minusvàlidas de Balears. Programa i serveis.
Equip Tècnic

Toxicomanies

Comissió de Control de Consum. Programa de Prevenció de Drogues de Mallorca.
Mª Jesús de la Escosura del Prado, Cristina Mayol i quetglas, Mª Luisa Moro Velasco, Maciana Mª Bibiloni i Trobat, Matilde Borrás i Ripoll, Mercedes Caffaro Rovira.

Intervenció terapèutica en la problemàtica alcohòlica «Model piramidal».
Manuel Caparrós

La teràpia de grup en el tractament de l'alcoholisme.
Mª Julia Monge Cañellas

Sida

Sida: Conductes de risc i intervencions preventives. Usuaris de drogues per via parenteral.
Maria Isabel Gelabert Vich

Documents Tècnics

Pla de Formació (1996-99) de la Comissió de Benestar Social del Consell Insular de Mallorca.
Unitat de Formació