Època 4_35

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Juny 1995

NÚMERO 35

 

Presentac

Fitxa tècnica

Llista de ponències i comunicacions

Ponències

El Sistema pública de serveis socials. Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques, present i futur.
Mª Teresa Mogín Barquín

Els Serveis Socials d'Atenció Primària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Miquel Munar Cardell

La col·laboració del Consell Insular de Mallorca amb els municipis. 10 anys d'història.
Joana Aina Vidal Burguera

L'Atenció Primària a l'Ajuntament de Palma.
Guillem Riera Colom

Temps de diàleg. Serveis socials a la Part Forana.
Grup de Treballadors Socials de la Part Forana

Els Equips de la Secció Territorial. L'organització territorial dels equips especialitzats.
Amador Calafat Far

Atenció de base a Càritas Mallorca.
Maria Salleres Juan

Evolució previsible de l'estructura de les necessitats.
Lluís Ballester Brage

Mallorca, per una nova concepció administrativa i de la política social.
Damià Pons i Pons

Comunicacions

Breu reflexions sobre els Serveis Socials d'Atenció Primària.
Onofre Bisbal Palou
Margalida Coll Díaz
Magdalena Llinàs Català
Teresa Mora Plantalamor

Equip d'Infància i Famìlia. Nova etapa, nous programes.
Equip d'Infància i Família del Servei d'Acció Social i Sanitat del CIM

Programa per a la dinamització del col·lectiu de persones majors del municipi de Marratxí. "Amb els majors a les escoles".
Fernando Rivera Fernández
Gabriel Rotger Bibiloni

Línies bàsiques per a l'actuació dels polítics responsable dels Serveis Socials d'Atenció Primària.
Antoni Jaume Castelló

Necessitat d'un programa per a la dona de Mallorca.
Conxa Obrador

Comunicació del grup de dones de Marratxí, amb problemàtiques socials.
Nanda Aguiló

L'Avaluació dels serveis socials a les Illes Balears: un repte per a la racionalitat política i professional.
Martí X. March Cerdà
Carmen Orte Socias

Conclusions