Època 4_43

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Juny 1999

NÚMERO 43

 

Presentac

Immigrants

Immigrants estrangers a l'Hospital de Nit de Palma (1998).
Miquel Àngel Maria i Ballester
Raul Reinares Mazzuchelli

Toxicomanies

La unitat de Tractament de l'Alcoholisme de l'Hospital de Nit.
Teresa Nadal Casanovas
Remei Peláez Medina
Maria del Mar Prohens Ferrer

Menors-Institucionalització

La institucionalització com a una alternativa límit. L'experiència: la Unitat de Primera Acollida i Diagnòstic (UDSE-Notzaret).
Antònia Cabanellas Vadell
Antoni Garijo Leal
Victòria Maura Jaume

Llar Fundació GREC.
Equip educatiu

Un pont per a la vida adulta.
Rafel Pomar
Laura Bosch

Serveis sociosanitaris

Un racó a medicina: la unitat de cures pal·liatives (cap a una assistència integral).
Francesca Cañellas Cardell

Disminuïts-Integració sociolaboral

El Treball amb Suport a Mallorca. Una experiència innovadora d'inclusió en la comunitat.
Equip de "Treball amb Suport"

Estratègies d'intervenció en moments crítics del procés d'integració sociolaboral en programes de treball amb suport.
Francesc Serra

Delinqüència

Evolució del perfil de l'usuari del servei d'atenció social als jutjats d'instrucció i del penal de Palma de Mallorca al llarg del període 1987-1997.
Manuel Alcarreta cenoz
Gerardo de la Vega Alemparte
Susana Portillo Martínez

Exclusió Social-RMI

Situació de necessitats i inseribilitat dels perceptors de la renda mínima d'inserció (RMI). (Juniol-97 a desembre-98).
Carme Nadal Casasnovas

La marginació social, desviació social per motius econòmics. La realitat de l'Estat espanyol i una breu referència a les Illes Balears i Pitiüses.
Sebastià Cerdà i Campoamor