Època 4_42

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 1998

NÚMERO 42

 

Presentació

Atenció Primària

El finançament als municipis del Pla de Prestacions Bàsiques: Una proposta de criteris.
Pere Mascaró Pons

Millora de l'atenció a les persones i famílies:Criteis tècnics i metodològics.
Bernat Calafat i Vich

Sistema Informatiu: Una proposta d'actuació.
Fernanda Aguiló
Onofre Bisbal
Andreu Horrach

Unitats de treball social (UTS) en atenció primària de salut a Palma.
Col·lectiu de treballadors social d'Atenció Primària de l'INSALUD

Càritas diocesana de Mallorca: Trenta-set anys d'opció pels pobres.
Tècnic de Càritas

Cul de sac.
Equip de Serveis Socials d'Atenció Primària

Servei socials comunitaris de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
Petra Joan Socies
Margalida Rosselló Bauzà
Mª Magdalena Viedma Viedma
Iolanda Cirer Sotos

Centre de dia d'Artà.
Assumpció Matamalas Morey

Serveis socials municipals a Calvià.
Concha Casado Mena

La gestió de les beques de guarderia i menjador a l'Ajuntament de Palma.
Tote Estrades Valens
Antoni X. Colom Colom

Família

Les noves formes de família a Mallorca La recuperació de la família extensa (2ª part).
Lluís Ballester Brage

Conclusions dels congrés "Suport a les famílies amb persones dependents". Donostia, Maig 1998.
Joana Ferragut Fiol
Miquel Cladera Juan

Menors

La gestió de qualitat en els serveis de protecció de menors.
Josep Lluís Oliver Torelló

Exclusió Social - R.M.I.

Cap a una homogeneïtzació de la renda mínima d'inserció: Comentari sobre l'esborrany de norma homogeneïtzadora elaborant pel Ministeri de Treball i Afers Socials.
Josep Quevedo Garcia

Viabilitat de la lluita contra l'execució social i la pobresa a les Balears.

Reflexions sobre els marginats marginals.
Jaume Mateu Martí