Època 4_34

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 1994

NÚMERO 34

 

Presentac

Disminuïts

La incapacitació judicial com instrument jurídic per al treball assistencial amb persones amb disminucions psíquiques i físiques.
Juan Antonio Bustillo Gala

La disficultat que hi ha per designar tutor en molt de procediments d'incapacitació.
Antoni Pol Coll

Metodologia del Treball Social

El factor "personal" en el treball social. Els grups.
J. Lluís Conde Sala

Quan un recurs es crema... quelcom teu es crema... bomber.
Javier Barés Marticorena

Serveis Socials - Atenció Primària

Serveis Socials municipals: Una crisi disfressada de maduresa.
Lluís Ballester Brage

Flexibilització de les prestacions bàsiques de Serveis Socials de corporacions locals del Pla Concertat.
Lluís Ballester Brage

Gent gran

Vellesa i participació.
Julià Baltasar

Entrevista a Lluís Conde.

SAD: Vers una nova alternativa a l'ingrés en una institució.
Miquela Cànaves

Estudi sobre les necessitats i qualitat de vida de la gent gran d'Alcúdia.
Antònia Cabanelles
Francesca Cerdà

Família

Família multiproblemàtiques. Intervenció terapèutica psicosocial. Idees preliminars.
S. Antich, B. Barceló, S. Carvallo, O. Guerra,
C. Panadés, V. Rosselló, J. Santiago, C. Vaño

Família multiproblemàtiques. Intervenció terapèutica psicosocial. Idees preliminars.
Serafín Carballo
Olga Guerra
J. Carles Panadés
Vicenç Rosselló
Xelo Vaño

Estratègies laborals i residencials de les famílies espanyoles en relació a la precarització laboral.
Maria Antònia Carbonero Gamundí

Pobresa

Estructura social, factors de desigualtat i salari social.
Andreu Horrach Torrens

Documents tècnics

Reglament d'organització i funcionament del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca.

Annex I: Reglament municipal de prestacions no tècniques.

Annex II: Reglament municipal del Servei d'Ajuda a Domicili.

Annex III: Reglament municipal de Voluntariat Social.