Època 4_46

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 2000

NÚMERO 46

 

Presentació

Toxicomanies-Institucional

Pla autonòmic de drogues: és l'hora d'enlairar-nos?
Josep Pomar

El Servei Municipal de Drogodependència (SMD). Del Centre Margalida Femenies a la prevenció i reinserció territorialitzada.
Vicenta Cardona
Antoni X. Colom
Bernat Calafat

Estratègies sobre drogodependències.
Julio Izquierdo

Toxicomanies-Departament de Serveis Socials

Projectes d'atenció a les drogodependències des del Consell de Mallorca.
Julio Izquierdo

Intervenció familiar en l'àmbit de les drogodependències. Reflexions entorn a l'experiència de la secció d'atenció a les drogodependències del Consell de Mallorca.
Carmen Prior Morcillo
Joana Rovira López

Característiques sociodemogràfiques i toxicològiques de la dona en tractament ambulatori d'alcoholisme a la part forana.
Antoni Roig Cerdà

Programa de manteniment amb Metadona.
Armando Santiago Masuelli

Sis anys d'atenció a l'alcoholisme a la comarca de Manacor.
Luis Garau Perelló

Actuacions en prevenció de les drogodependències a l'entorn comunitari.
María Luisa Moro Velasco

Toxicomanies-Col·laboracions d'entitats

Programes d'atenció a les drogodependències. Creu Roja Espanyola. Illes Balears.
Marta Soler Saquero

Sa Placeta, anàlisi i conclusions del programa de disminució del risc.
F. Simó
P. Pizà
J. Carreras
C. Moranta

El programa de manteniment amb metadona en el Centre Penitenciari de Mallorca. Creu Roja Espanyola.
Inmaculada Iglesias Barceló
Francisca Clar Vidal

Projecte Home i l'exclusió social.
Bartomeu Català

Dimensions del canvi en drogodependències. El Projecte Home.
Andreu X. Salleras

Comunitat terapèutica "Puig del Bous".
Juan Manuel Quetglas Gotarredona

Una visió des de La Sapiència.
Maria del Mar Prohens
Antonia Bestard Pareja
Francisca Albis García

Estratègies d'apropament i reducció de danys relacionats amb les drogues.
Kepa Pérez Cobos

Toxicomanies-Col·laboracions individuals

Anàlisi dels programes espanyols de prevenció de drogodependències.
Ana Mª del Río Campaña

Aplicacions del relaxament i de l'entrenament suggestiu de l'autocontrol en el tractament grupal de les toxicomanies.
Guillermo Morales Homar
Luis Miguel Gallego Sáez

Toxicomanies-Carta anònima

Carta anònima d'un usuari al Servei d'atenció a les Drogodependència de Manacor. Setembre de 2000.

Menors

La intervenció de la xarxa professional en casos de famílies multiproblemàtiques amb infants en situació de risc d'abús, negligència o maltractament.
Carles Panadès Nigorra

Immigrants

Immigració i Llei d'Estrangeria.
Pedrona Grespí Bassa
Santiago Ramis Matas
Miquel Àngel Oliver Perelló
José Luis Frau Monterrubio