Època_6_62

Articles

Descarregau els articles de la revista en format PDF

Alimara. Novembre 2020

NÚMERO 62

 

Índex

ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Afecció cap a figures parentals i la seva influència en el desenvolupament de conductes addictives
Silvana Elisa Navarta

Figues, ous i cartes que no lliguen. Esperant l’esperit sant per iniciar la timba. L’atenció a les drogodependències a la part forana
Albert Moratinos Jaume

 

MUNICIPALITAT I TERCER SECTOR

Servei Marratxí Social
Toni Arbós Purxet, Joana Maria Perelló Cifre, Óscar Honrado, López-Menchero, Joan Puigserver Ferrà, Raquel Tapias Pérez, Maria del Mar Godoy Genovart, Maria Fiol Ruiz

 

SERVEIS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LA FAMÍLIA

Servei de Visites Familiars
Cristina Clar Colom

 

ALTRES ÀMBITS DELS SERVEIS SOCIALS

Els sistemes d’informació geogràfica en el tractament estadístic de dades dins l’àmbit dels serveis socials: la introducció de la variable geogràfica en l’estudi de l’impacte territorial de les polítiques socials
Miquela Maria Colom Cañellas