Prestacions econòmiques bàsiques i altres àmbits d’intervenció social

Articles de la revista

El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)
Dependència
460 Visites
Dependència
460 Visites

El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Atenció a la dependència, model d'atenció centrat en la persona, MACP, ajuda a domicili, famílies i comunitat. Resum L'envelliment progressiu i l'augment de l'esperança de vida…

El procés terapèutic de n’Amparo al programa PROA
Discapacitat
384 Visites
Discapacitat
384 Visites

El procés terapèutic de n’Amparo al programa PROA

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Persones amb discapacitat, acompliment ocupacional, promoció de l'auotnomia, atenció integral. Resum La intenció d'aquest article és exposar la metodologia de treball que es duu a terme…

Noves realitats i perfils de situacions de risc d’exclusió del Servei Especialitzat d’Inserció Social i Laboral i la Renda Mínima d’Inserció
Pobresa i inclusió social
363 Visites
Pobresa i inclusió social
363 Visites

Noves realitats i perfils de situacions de risc d’exclusió del Servei Especialitzat d’Inserció Social i Laboral i la Renda Mínima d’Inserció

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Renda Mínima d'Inserció, acompanyament de processos d'inserció, exclusió social, servei especialitzat d'inserció social i laboral. Resum L'article descriu els factors que han impulsat la reorganització i…

Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat
Discapacitat
341 Visites
Discapacitat
341 Visites

Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Ajudes econòmiques, persones amb discapacitat, ajudes tècniques. Resum Article explicatiu sobre una modalitat d’ajudes econòmiques dirigides específicament a les persones amb discapacitat que tinguin reconegut un…

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics. 10 anys després de la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears
Serveis socials
361 Visites
Serveis socials
361 Visites

Els Serveis Socials Comunitaris Bàsics. 10 anys després de la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Serveis socials comunitaris bàsics, prestacions socials, sistema informatiu. Resum Aquest article vol aportar una reflexió sobre quina ha estat l’evolució dels serveis socials deu anys després…

El perfil professional del psicòleg o psicòloga dins l’àmbit dels serveis socials municipals i impacte en el circuit de protecció del menor
Infància i adolescència
391 Visites
Infància i adolescència
391 Visites

El perfil professional del psicòleg o psicòloga dins l’àmbit dels serveis socials municipals i impacte en el circuit de protecció del menor

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Serveis socials, RUMI, psicologia soial, intervenció social, infància i família. ResumL'article pretén mostrar què ha representat el Conveni de Suport Psicosocial des de que es va…

La Llei de l’atenció i els drets de la infància i adolescència de les Illes Balears. Una aposta per la prevenció comunitària
Infància i adolescència
413 Visites
Infància i adolescència
413 Visites

La Llei de l’atenció i els drets de la infància i adolescència de les Illes Balears. Una aposta per la prevenció comunitària

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Drets, prevenció comunitària, infància, adolescència, consells insulars, ajuntaments Resum La llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència…

L’adhesió dels consells insulars al Pacte balear per a la infància: una aposta per posar la infància a l’agenda política de les institucions insulars de les Illes Balears
Infància i adolescència
362 Visites
Infància i adolescència
362 Visites

L’adhesió dels consells insulars al Pacte balear per a la infància: una aposta per posar la infància a l’agenda política de les institucions insulars de les Illes Balears

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Pacte per la Infància, Adhesió dels Consells Insulars al Pacte Balear, polítiques d'infància, ciutats amigues de la infància, drets de la infància Resum En el present…

Soc sord, parlo i necessito que m’escoltis. Realitat actual de la sordesa
Discapacitat
372 Visites
Discapacitat
372 Visites

Soc sord, parlo i necessito que m’escoltis. Realitat actual de la sordesa

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Sordesa, hipoacúsia, discapacitat auditiva, teoria de la ment, oralisme, atenció integral. Resum Els avenços científics en l'àmbit de la medicina, els tecnològics en el de l'audiologia…

Programa de promoció i recuperació de l’autonomia funcional (PROA)
Discapacitat
357 Visites
Discapacitat
357 Visites

Programa de promoció i recuperació de l’autonomia funcional (PROA)

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Persones amb discapacitat, rehabilitació funcional, promoció de l'autonomia, atenció integral. Resum El Programa de Promoció de l'Autonomia Personal a l'Hospital Sant Joan de Déu és un…