Època_6_64

Articles

Descarregau els articles de la revista en format PDF

Alimara. Desembre 2021

NÚMERO 64

 

Índex

CAPITAL SOCIAL I TREBALL COMUNITARI

El desenvolupament del capital social com a repte del treball comunitari
Lluís Ballester Brage, Albert Cabellos Vidal i Belén Pascual Barrio

IGUALTAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE

Cap a unes masculinitats del s. XXI: reflexions, consideracions i trànsits per a assolir unes relacions igualitàries, respectuoses i diverses
Miquel Far Ferrer

 

ATENCIÓ A LES CONDUCTES ADDICTIVES

El tractament de les drogodependències a presó: anàlisis de la problemàtica de la dona al Centre Penitenciari de Mallorca
Alejandra Pons-Estel Riera

 

EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES

Reflexions sobre el curs de formació «Acompanyament conscient al final de la vida»
Mar García Rullán i Carmen de España Fortuny