Època_6_61

Articles

Descarregau els articles de la revista en format PDF

Alimara. Novembre 2019

NÚMERO 61

 

Índex

PRESTACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES

La Renda Social Garantida: una mesura per reduir la pobresa extrema. Trajectòria i impacte de les Illes Balears
Antònia Pasqual Galmés i Antònia Puiggròs Rebassa

Noves realitats i perfils de situacions de risc d'exclusió del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral, i la Renda Mínima d'Inserció
Catalina Escanellas i Bruno Fernández

Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat
Mercè Garcia Roca

SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS

Els serveis socials comunitaris bàsics. 10 anys després de la Llei 4/2009 de serveis socials de les Illes Balears
Julià Baltasar Jaume

El perfil professional del psicòleg o psicòloga dins l'àmbit dels serveis socials municipals i impacte dintre del circuit de protecció del menor
Sebastià Trias Salom

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA

La Llei de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. Una aposta per la prevenció comunitària
Alonso Medinas Prats

L'adhesió dels Consells Insulars al Pacte Balear per la Infància. Una aposta per posar la infància a l'agenda política de les institucions insulars de les Illes Balears
Serafín Carballo García

ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Soc sord, parlo i necessito que m'escoltis. Realitat actual de la sordesa, implicacions
Carme Zoilo i Lluís Soler

Programa de promoció i recuperació de l'autonomia funcional (PROA)
Francisca Massip Sastre i Diana Carolina Quiroga Parada

El procés terapèutic de n'Amparo al programa PROA
Diana C. Quiroga Parada, Marta Puig Comas, Serafí Juménez Rodríguez, Laura González Arribas, Ana Martín Cruz, Elisabet Maria Perelló Valls

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

El Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID)
María Ángeles Pérez Albertí, Maria Magdalena Matamalas González, Laura Pioletti i Elena Maria Serrano Bujalance