Època 5_Suplement 50

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Any 2007/2008

SUPLEMENT NÚM. 50

 

Índex

En el 21è aniversari del naixement de la revista Alimara.
Jaume Mateu i Martí (Biblioteca i Documentació. IMAS)

Després d'un any de funcionament, 270 persones ha fet el testament vital.
Registre de Voluntats anticipades de Balears

Reflexions i pluja d'idees sobre la situació actual i el futur dels serveis socials en els municipis de la Part Forana.
Mª Concepción Casado Mena (Treballadora Social. Cap de Servei de Tercera Edat, Serveis Socials i Sanitat de l'Ajuntament de Calvià)

Els serveis socials de Porreres.
Ajuntament de Porreres

Estratègia de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) Jornada sobre el futur dels serveis socials a Mallorca. Palma 12 de març de 2008.
Jaume Garau. Conseller executiu de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l'IMAS

Programa socials a les Illes Balears.
Obra Social de 'la Caixa'

Iniciativa privada i serveis socials. Jornada sobre el futur dels serveis socials de Mallorca 12 de març de 2008.
Mª Dulce Fontanals (Directora Fundació SAR)

El paper del tercer sector en els serveis socials. Jornada sobre el futur dels serveis socials de Mallorca 12 de març de 2008.
Marta Soler Saquero (Presidenta EAPN-IB)

La Fundació Mambré.
Fundació Mambré

Situació actual dels serveis socials: reptes estratègics en un moment clau.
Fernando Fantova (Consultor social)

L'articulació del tercer sector social a Catalunya.
Carles Barba (President de la Taula d'Entitats del tercer sector social a Catalunya)