Època 4_36

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Desembre 1995

NÚMERO 36

 

Presentac

Política Social

Acord de Govern: prioritat al benestar social.
Damià Pons i Pons

Disminuïts

Treball amb suport: no hi raons per a l'exclusió.
Ferran Bellver Silván

Menors

El suport escolar a la vida quotidiana d'una llar funcional.
Antònia Cerdà
Margalida Mercant
Maria Victòria Secall

Gent gran

Els familiars cuidadors de persones gran.
Josefina Santiago
Tòfol Sastre

Toxicomanies

Abordatge de l'alcoholisme: abans i després de la seva detecció.
Manuel Caparrós Gómez
Mª Julia Monge Cañellas

Descripció d'un perfil de toxicòmans detectats en fases inicials del procés adictius.
Maria Immaculada Capllonch Gamundí
Manuela Caparrós
Fernanda Caro Blanco

Mirar i veure les grogodependències. El diagnòstic de llindar: un instrument per al pronòstic.
Julio Izquierdo Rodríguez
Fernanda Caro Blanco

Marginació

Notes sobre "exclusió i salut".
Lluís Ballester Brage

Prostitució

La prostitució: un tema complex.
Margalida Ferrando Barceló

Memòria del carrer. Prostitució i vellesa.
Lluís Ballester
Josefina Santiago

La intervenció sòcio-educativa sabre la prostitució de la dona: problemàtica, possibilitats i perspectives.
Carme Orte Socías
Martí X. March Cerdà

Voluntariat

El voluntariat a la llei d'acció social.
Jorge C. Torres