Època 5_Suplement 55

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Any 2011

SUPLEMENT NÚM. 55

 

Índex

El procés de reinserció sociolaboral de les persones drogodependents: estudi de seguiment d'altes educativoterapèutiques de Projecte Home Balears 2006-2009.
Xavier Bonet (Sociòleg, Projecte Home Balears)

Els grups postpart: una experiència única i innovadora.
Ascensió Álvarez Molina i Miquel Joan Far Ferrer (Psicòlegs socials)

Sexualitat: un tabú als anys de la Postguerra espanyola.
Alexandra Mus, Joana Maria Mestre i Helena Cuartero

Sords, Índia i Fundació Vicente Ferrer: mescla expressiva i visual.
Alícia Serra Montblanch (Intèrpet de Llengua de Signes)

Els projectes migratoris de les dones. No s'han quedat a casa. (2ª part)
Rosa González (Cap Centre Municipal de Serveis Socials Est de l'Aj. de Palma)

Premis del Consell de Mallorca a la solidaritat 2010.
IMAS