Època 5_Suplement 54

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Any 2010

SUPLEMENT NÚM. 54

 

Índex

Cooperació al Desenvolupament i Treball Social: el repte de definir un rol professional des de la formació sobre el terreny.
Fernanda Caro Blanco (Professora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB)

La mediació familiar: la millor de les solucions possiblesa.
Mireia Planells Muntaner (Mediadora familiar)