Època 5_Suplement 53

Articles

Descarrega't aquí les versions en PDF del articles de la revista

Alimara. Any 2010

SUPLEMENT NÚM. 53

 

Índex

Certificació del Servei d'Ajuda a Domicili sota la Norma UNE158301.
Iria Sanz Vázquez (responsable de Qualitat d'INTRESS)

Els projectes migratoris de les dones. No s'han quedat a casa.
Rosa González (Cap Centre Municipal de Serveis Socials Est de l'Aj. de Palma)

Premis Consell de Mallorca a la Solidaritat 2009.
Departament de Benestar Social

I Jornades sobre acollida de persones nouvigudes.
M. Antònia Ramis Sastre (responsable de la Secció de Dinamització Lingüística del Consell de Mallorca)