Tag: anàlisi geogràfica

Els sistemes d’informació geogràfica en el tractament estadístic de dades dins l’àmbit dels serveis socials: la introducció de la variable geogràfica en l’estudi de l’impacte territorial de les polítiques  socials
Metodologia
68 Visites
Metodologia
68 Visites

Els sistemes d’informació geogràfica en el tractament estadístic de dades dins l’àmbit dels serveis socials: la introducció de la variable geogràfica en l’estudi de l’impacte territorial de les polítiques socials

alimara - 27 de novembre de 2020

Paraules clau: SIG, anàlisi geogràfica, anàlisi territorial, indicadors territorials, geografia Resum Els SIG són sistemes informàtics basats en el tractament, emmagatzemament, estructuració, maneig i anàlisi de dades espacials,…