Tag: ajuda a domicili

El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)
Prestacions econòmiques bàsiques i altres àmbits d'intervenció social
338 Visites
Prestacions econòmiques bàsiques i altres àmbits d'intervenció social
338 Visites

El Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID)

alimara - 4 de desembre de 2019

Paraules clau: Atenció a la dependència, model d'atenció centrat en la persona, MACP, ajuda a domicili, famílies i comunitat. Resum L'envelliment progressiu i l'augment de l'esperança de vida…