HEMEROTECA


Consulta els números de la revista que et pots descarregar en PDF

Maurici Ruiz Pérez, Jerònia Ramon Molinas i Joana M. Petrus Bey

Gestió de l'accessibilitat urbanística i arquitectònica mitjançant tecnologies de la informació geogràfica: Sistema d'Informació Geogràfica de l'Accessibilitat de Mallorca (SIGAM)

Els responsables del Sistema d'Informació Geogràfica de l'Accessibilitat de Mallorca (SIGAM) presenten aquest nou model per a la gestió territorial de l'accessibilitat dels municipis de Mallorca basat en l´ús de les tecnologies de la informació geogràfica

Foto: Arxiu Alimara
Foto: Arxiu Alimara
Un equip de la Universitat de les Illes Balears format per membres del seu Departament de Ciències de la Terra i del Servei de Sistemes dInformació Geogràfica i Teledetecció, a través dun conveni de col·laboració amb làrea dAccessibilitat de lInstitut Mallorquí dAfers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca ha desenvolupat un nou model per a la gestió territorial de laccessibilitat dels municipis de Mallorca basat en lús de les tecnologies de la informació geogràfica. El sistema creat es basa en la construcció duna base de dades geogràfica delements del territori i, principalment, en referència a la seva accessibilitat urbanística (itineraris, guals, pas de vianants, etc.) i laccessibilitat a edificis i instal·lacions dús públic. El sistema facilita linventari, anàlisi, visualització i publicació de la informació relativa a laccessibilitat territorial. El sistema ha estat implementat en sis municipis de Mallorca i, properament, serà de lliure accés a través de la Web del Consell de Mallorca.