inici

Darrer número

Aquest segon número de la Col·lecció IMAS, no se centra en una sola temàtica, sinó que abraça diferents aspectes de la intervenció social que d’una o altra forma afecten els diferents col·lectius de persones usuàries dels serveis als quals fa referència en aquests articles. Així, en aquest nou exemplar de l’ALIMARA trobareu textos que analitzen el funcionament d’algunes prestacions socials bàsiques, com la RESOGA o la RMI, però també hi tenen cabuda aquells articles que tracten aspectes més concrets de la intervenció social com ara el SAID  (Servei d’Atenció Integral a Domicili) o el programa PROA (Promoció i Recuperació de l’Autonomia).

També dedicam un espai als Serveis Socials Comunitaris, així com una anàlisi de la Llei de l’Atenció i el Drets de la Infància i l’Adolescència a les Illes Balears.